توکن سوزی چیست؟

توکن سوزی در ارز دیجیتال به معنای از دست خارج کردن یک ارز دیجیتال است.اما چگونه و چرا؟
ما شما را به دیدن این برنامه جذاب از سری برنامه های ایرانیتال پلاس دعوت میکنیم.
در این برنامه فراز تاجیک و مهیار پرند همه چیر ذر مورد توکن سوزی و علت آن را توضیح می دهند.

مطالب پیشنهادی

مطالب پر بازدید

.

فهرست